OBCHODNÉ PODMIENKY

Ing. Radka Lajčiak Bezdedová, PhD.
IČO: 51190788

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: J.C. Hronského 2149/10, 01001 Žilina
Podnikateľ je zapísaný do živnostenského registra mesta Žilina
Nie som platca DPH

OBJEDNANIE

· objednanie je záväzné v okamihu odsúhlasenia termínu fotenia klientom a fotografom

· termín objednania sa odvíja od momentálnej vyťaženosti: odporúča sa 2 týždne pred plánovaným termínom fotenia, novorodenecké fotenie rezervujte ešte v tehotenstve, konkrétny termín sa dohodne po pôrode ešte z pôrodnice

ZRUŠENIE REZERVÁCIE A NÁHRADNÝ TERMÍN

· pokiaľ sa na dohodnuté fotenie klient nemôže dostaviť, je jeho povinnosťou oznámiť telefonicky alebo e-mailom fotografovi túto skutočnosť s dostatočným časovým predstihom

· klient berie na vedomie, že pokiaľ bude žiadať o náhradný termín, bude mu ponúknutý najbližší možný voľný termín

· klient berie na vedomie, že v niektorých prípadoch nebude možné ponúknuť náhradný termín

CENA SLUŽIEB A SPLATNOSŤ

·  cena konkrétneho typu fotenia vrátane podrobných informácií o balíčkoch je uvedená na webových stránkach v sekcii CENNÍK

· fotenie je splatné v deň fotenia podľa dohodnutej ceny, resp. vybraného balíčka

· fotografie vybraté nad rámec balíčka je potrebné doplatiť pred odovzdaním fotografií

· pri nezaplatení ceny či prípadného doplatku za doplnkové služby nad rámec balíčka si fotograf vyhradzuje právo zákazku neodovzdať do doby, pokiaľ zákazka nie je riadne zaplatená

FOTENIE

· doba fotenia je individuálna a líši sa v závislosti od zvoleného fotobalíčka

· neskorý príchod klienta nie je dôvodom k predĺženiu časového harmonogramu fotenia

· pri meškaní klienta o viac ako 20 minút bez predchádzajúceho ospravedlnenia, je fotograf oprávnený fotenie zrušiť

NÁHRADA ŠKODY

· pokiaľ klient alebo jeho sprievod spôsobí škodu na technickom alebo inom vybavení fotografa, plne zodpovedá za ich úhradu

VÝBER FOTOGRAFIÍ

· najneskôr do 10 dní od fotenia dostanete e-mail s odkazom na galériu fotografií pred editáciou, z ktorých si vyberiete počet fotografií podľa zvoleného balíčka, ktoré budú ďalej upravené

· podľa autorského Zákona č. 185/2015 Z. z. nie je bez súhlasu fotografa ako autora daného diela dovolené tieto náhľady akokoľvek upravovať a verejne prezentovať a slúžia iba pre klientovu osobnú potrebu a k následnému výberu fotografií

· pre dodržanie dodacích termínov je potrebné výber uskutočniť najneskôr do 30 kalendárnych dní

· pokiaľ bude výber pre úpravu fotografií poslaný po tomto období, fotograf si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania

· objednanie fotografií k retuši a k tlači je záväzné (pokiaľ sa klient vzdá tlačených fotografií v rámci zvoleného balíčka, nedochádza k úprave ceny balíčka)

· po dokončení zákazky dochádza k zmazaniu vytvorenej galérie s náhľadmi

· fotografie, ktoré neboli zahrnuté do výberu neposkytujem

DODACIA DOBA

· doba dodania fotografií je 8 týždňov od dátumu zaslania vybraných náhľadov k úprave, nie od dátumu fotenia

Vyhradzujem si predĺžiť dodaciu dobu v nasledovných prípadoch:

· pri výbere 10 a viac ks fotografií nad rámec  zvoleného balíčka

· pokiaľ fotograf obdrží výber fotografií pre úpravu po dobe 30 dní od poslania náhľadov, automaticky sa predlžuje doba dodania až na 10 týždňov od doručenia vybratých náhľadov k úprave

· pokiaľ klient vie, že bude fotografie potrebovať skôr, objedná sa s ohľadom na túto skutočnosť tak, aby sa zaistilo pokojné spracovanie zákazky pre obe strany

· dodacia doba fotiek u svadobného fotenia sa môže v závislosti na sezóne líšiť

· do 7 pracovných dní po svadbe fotograf odovzdá prvých 5 – 10 fotografií

ODOVZDANIE FOTOGRAFIÍ

· hotová zákazka sa posiela klientom ako doporučená zásielka prostredníctvom Slovenskej pošty

· osobný odber je možný po dohode

· spracované fotografie budú dodané v rozsahu zvoleného fotobalíčka vo formáte JPG a v pomere strán 2:3 v rozlíšení 6014 x 4016

· NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJEM !!!

RETUŠ

· u fotografií sa v rámci ceny realizujú tieto úpravy: orezanie, vyváženie expozície, kontrast, jas, kolorovanie, odstránenie momentálnych nedokonalostí ako sú vyrážky, malé modriny, škrabance

· nespokojnosť s vlastným vzhľadom nie je dôvodom k reklamácií fotografií

VYVOLANIE FOTOGRAFIÍ, TLAČ, REKLAMÁCIE

· fotografie sú vyvolávané u overených dodávateľov

· reklamácia tlačených fotografií je možná iba na základe viditeľnej tlačovej chyby, nie vo farebnosti či svetlosti tlače

· nespokojnosť a nesúhlas s fotografickým štýlom a autorským poňatím fotografa taktiež nie je dôvodom k reklamácii podrobné informácie  v sekcii– REKLAMAČNÝ PORIADOK

ARCHIVÁCIA FOTOGRAFIÍ

· všetky neupravené fotografie (raw formáty) sa archivujú po dobu 1 mesiaca od odovzdania zákazky, ak nie je písomnou formou dohodnuté inak, po tejto dobe budú odstránené v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb (tzv. GDPR)

· pokiaľ chce klient zákazku reklamovať, musí tak učiniť do tejto doby

· odovzdané fotografie (jpg formáty) archivujem po dobu 3 mesiacov, ak nie je písomnou formou dohodnuté inak

SÚHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všetky zverejnené fotografie v portfóliu, na sociálnych sieťach alebo na mojich webových stránkach disponujú súhlasom daných osôb. Pokiaľ si klient  súhlas rozmyslí, má právo ho odvolať a to písomne alebo emailom. Viac informácií nájdete v Ochrane osobných údajov

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografa a nesmú byť použité pre akýkoľvek komerčný účel, propagáciu či predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora. Fotografované osoby môžu používať fotografie pre svoju nekomerčnú osobnú prezentáciu.

Obchodné podmienky platné od 1. januára 2018

Fotografie sú chránené autorským zákonom.