OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ing. Radka Lajčiak Bezdedová, PhD.
IČO: 51190788

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: J.C. Hronského 2149/10, 01001 Žilina
Podnikateľ je zapísaný do živnostenského registra mesta Žilina
Nie som platca DPH

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

KTO JE SPRÁVCA

Ing. Radka Lajčiak Bezdedová, PhD.  IČO: 51190788, DIČ: 1079104906 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom:info@radkabezdedova.photography.

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

· Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

· Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

· Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

· Poskytovanie služieb. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo  nevyhnutne potrebujem za účelom plnenia služby.

· Vedenie účtovníctva. Ak ste mojimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

· Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), môžem využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od posledného fotenia.

Ak mojim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

· Fotografická dokumentácia.

· všetky neupravené fotografie (raw formáty) sa archivujú po dobu 1 mesiaca od odovzdania zákazky ak nie je písomnou formou dohodnuté inak, po tejto dobe budú odstránené v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb (tzv. GDPR)

pokiaľ chce klient zákazku reklamovať, musí tak učiniť do tejto doby

odovzdané fotografie (jpg formáty) archivujú po dobu 3 mesiacov od odovzdania zákazky ak nie je písomnou formou dohodnuté inak

COOKIES

Na mojich webových stránkach používam pre oprávenený záujem správcu súbory cookies, ktoré sú potrebné k prevádzke webu, prispôsobenie zobrazenia webových stránok  a na analytické účely. vnímam ako svoj oprávenený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy na stránkach nepoužívam.

Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Fotografie sú chránené autorským zákonom.